Konzultace

Let’s talk in English

Vhodné pro

 • Samouky a vytížené lidi, kteří se nemohou účastnit pravidelných kurzů
 • Minimální úroveň je B2, neboť veškeré materiály jsou v AJ

Proces

 • Lektor zmapuje vaše znalosti při 1. lekci
 • Obdržíte komplexní test (emailem)
 • Připravíme analýzu vašich znalostí
 • Analýza vytyčí klíčové body k naučení se
 • Zúčastníte se několika hodin konverzace s rodilou mluvčí
 • Na konci obdržíte stejný test ke zpracování
 • Obdržíte finální analýzu vč. doporučení, jak jazyk rozvíjet dál

Obsah nabídky

 • 2 individuální lekce
 • 5 skupinových lekcí s rodilou mluvčí
 • Analýzu vašich znalostí AJ
 • E-book se shrnutím zkušeností a znalostí s učením jazyka (v AJ)
 • Přístup k rostoucímu playlistu stovek krátkých videí na různá témata (YouTube), některá s titulky

Unikátní produkt

 • Vyjma videí na YouTube, která sdružujeme v neveřejných playlistech, používáme výhradně vlastní obsah
 • Vlastní rozsáhlý test mapující šířku i hloubku vašich znalostí
 • E-book shrnující poznatky a zkušenosti za léta výuky
 • Analýza precizně mapující body, na které je potřeba se zaměřit
 • Vše v doprovodu konverzačních lekcí, které by studenti měli využít k zapojení nově naučených se poznatků

Ceník konzultací

Prvotní konzultace

2×60 min. individuálních lekcí (začátek a konec)

Vytvoření analýzy znalostí vč. prioritizace dílčích kroků

5×60 min. skupinových lekcí s rodilým mluvčím

E-book a rozrůstající se online obsah

Cena 3 750Kč

Dodatečné konzultace

2×60 min. individuálních lekcí (začátek a konec)

5×60 min. skupinových lekcí s rodilým mluvčím

Revize analýzy a přenastavení priorit

Cena 2 000Kč