Anglická konverzace

Let’s talk in English

Maximálně 5 lidí ve skupině

Hodina za 250 Kč / 60min.

Flexibilní časový rozvrh výuky

Důraz na praktickou konverzaci

Lektoři s autentickým přízvukem

V centru Prahy & online

1. lekce skupinové výuky pro studenty zdarma