Flexibilní konverzace angličtiny

Pro ty, kteří chtějí komunikovat

Anglickou konverzaci učí Milo Dvorak

S angličtinou funguji opravdu od malička, ale teprve ve 21 letech, s úrovní někde mezi B1 a B2, jsem si splnil svůj sen a odstěhoval se do Skotska a pak Anglie, kde mou prací bylo vše, co mi pomohlo zaplatit účty. Po návratu do Česka mě život zavedl do mezinárodního obchodu s 3D tiskárnami a následně vodíkovými palivovými články, díky čemuž se mi podařilo cestovat zejména po Evropě, ale i do USA. Angličtinu učím od roku 2016 a od začátku se věnuji konverzaci, neboť je to právě schopnost komunikovat, která umožňuje nejen dělat byznys prakticky kdekoli na světě, ale také si rozšiřovat znalosti a hlavně navazovat a udržovat vztahy s ostatními lidmi.

  • Vaše znalosti zmapuji a pomohu vám určit správný směr
  • Vše vysvětluji jednoduše a srozumitelně
  • Přizpůsobuji se vašemu tempu a znalostem
  • Proaktivně upozorňuji na chyby
  • Rozvíjím stávající znalosti
  • Sleduji váš vývoj
  • Vždy obdržíte upřímnou zpětnou vazbu
  • Průběžně vše zapisuji a poznámky z online lekcí jsou na webu

Způsob výuky

Během hodiny lektor sdílí svou obrazovku a vede poznámky ve Wordu, ke kterému mají všichni přístup skrze jedinečný odkaz, který obdržíte pouze vy. Odkaz si pečlivě uložte, abyste k souboru měli přístup. Tento dokument je totiž vždy stejný a je tak de facto vlastní učebnice psaná vám na míru. To proto, že lektor umí psát deseti prsty a dokáže velmi efektivně využít potenciálu Wordu, což poznámky činí nejen přehledné a snadno čitelné, ale především plné spousty informací v přímé reakci na to, co jste zrovna řekli. S vyznačenou chybou i správnou odpovědí. Jedná se tak o velmi silný nástroj, kterému běžná tabule nemůže nikdy konkurovat.

Platforma

Cisco Webex – lze spustit z počítače v příslušné aplikaci či bez instalace z prohlížeče a také z mobilního zařízení skrze aplikaci.

Potřeby

– Jakékoliv zařízení se schopností připojit se ke stabilnímu a rychlému internetu.

– Doporučujeme sluchátka s mikrofonem.

– Klidné prostředí.

– Nabité zařízení, případně nabíječku a zásuvku 🙂

– Webku? To nechávám na každém – já ji nemám – mnou sdílená obrazovka je centrem dění.

Cena

800 Kč/60 min.

Adresa

Václavská 20, Praha 2, 120 00 2. podlaží, kancelář 217 (návštěvy pouze po domluvě) Tram: Karlovo náměstí, průchod Václavskou pasáží do ulice Václavská Metro: výtah ze stanice Karlovo náměstí (B) přímo do ulice Václavská Parking: modrá a fialová zóna + placené garáže  

Potřeby

– Něco na psaní – poznámkový blok, papír, tablet… (ačkoliv papír a tužku vám vždy nabídneme!)

– Na lekci postačí přijít 5 min. před začátkem hodiny.

Cena

250 Kč/60 min. 1. lekce pro nové klienty zcela zdarma

Způsob výuky

Během hodiny lektor sdílí svou obrazovku a vede poznámky ve Wordu, ke kterému mají všichni přístup skrze odkaz, který naleznete na záložce „Poznámky“. Tento dokument je vždy stejný pro příslušnou skupinu a je tak de facto vlastní učebnice psaná vám na míru. To proto, že lektor umí psát deseti prsty a dokáže velmi efektivně využít potenciálu Wordu, což poznámky činí nejen přehledné a snadno čitelné, ale především plné spousty informací v přímé reakci na to, co jste zrovna řekli. S vyznačenou chybou i správnou odpovědí. Jedná se tak o velmi silný nástroj, kterému běžná tabule nemůže nikdy konkurovat.

Platforma

Cisco Webex – lze spustit z počítače v příslušné aplikaci či bez instalace z prohlížeče a také z mobilního zařízení skrze aplikaci.

Potřeby

– Jakékoliv zařízení se schopností připojit se ke stabilnímu a rychlému internetu.

– Doporučujeme sluchátka s mikrofonem.

– Klidné prostředí.

– Nabité zařízení, případně nabíječku a zásuvku 🙂

– Webku? To nechávám na každém – já ji nemám – mnou sdílená obrazovka je centrem dění.

Cena

250 Kč/60 min.

Poznámky z online lekcí anglické konverzace naleznete na odkazech níže. Stačí si vybrat příslušný den a následně hodinu a voilá – můžete si procházet nejnovějsí i nejstarší záznamy z lekcí, at o bez ohledu na to, zda se lekcí konverzace či anglických projektů účastníte či nikoliv.

Pokud se připojujete z firemního zařízení, přes proxy server či VPN, je možné, že se vám odkaz otevřít nepodaří.

Studna znalostí (teprve se zaplňuje):

Pondělí:

Úterý :

Středa:

 

Ceny

První lekce u online i osobních skupinových lekcí je pro nové klienty (tedy ti, kteří nikdy služeb Let’s talk in English nevyužili) zcela zdarma. První individuální lekce zdarma není a je nutné ji předem uhradit.

Minimální účast

Minimální účast není stanovena – můžete mít libovolný počet lekcí za předpokladu, že:

a) je v požadovaných lekcích volné místo a lektor termíny potvrdí; účast jednotlivých účastníků je plně v kompetenci lektora,

b) všechny naplánované lekce jsou řádně uhrazeny,

c) klient, tedy účastník lekcí, má všechny předchozí lekce řádně uhrazeny,

Plánování lekcí

Lekce se standardně plánují na jeden, vždy celý, kalendářní měsíc dopředu, a to metodou stanovenou lektorem.

Platby

Není-li s lektorem sjednáno jinak, je nutné uhradit všechny naplánované lekce nejdéle k datu splatnosti uvedeném na faktuře. Fakturační údaje může klient uvést své, či, má-li k tomu svolení, svého zaměstnavatele, pakliže budou lekce hrazeny z prostředků zaměstnavatele. V případě změny fakturačních údajů je klient povinen lektora o takové změně včas informovat.

Storno lekcí

Naplánovanou lekci je možné stornovat a přesunout nejdéle do 21:00 (GMT+1) dne před naplánovanou lekcí (např. lekci v pondělí 18. je možné stornovat nejdéle v neděli 17. v 21:00, nebo kdykoliv dříve). Storno lze provést zasláním emailu na adresu info@konverzaceanglictiny.cz, případně přes příslušný rezervační systém, pakliže je takový systém používán. Platba za pozdě omluvené a neomluvené lekce propadá a je pouze na lektorově uvážení a možnostech, zda nabídne náhradní termín; v takovém případě bude částka za danou lekci účtována za náhradní termín a nebude považována za propadlou.

Předplatné

Zůstane-li klientovi na konci kalendářního měsíce, případně po vyčerpání předplatného, jakákoliv částka, je tato částka přesunuta do dalšího měsíce, nejdéle však po dobu 60 dní od poslední naplánované lekce, a to bez ohledu na účast v dané lekci. Poté předplatné nenávratně propadá.

Reklamace

Předplacené lekce, odchozené lekce a přesunuté předplatné déle než 60 dní od poslední naplánované lekce (bez ohledu na účast) není možné reklamovat a peníze tak vrátit. Předplatné za lekce, které nebyly nejdéle do 60 dnů od obdržení platby naplánovány, propadá a není možné jej vrátit. Předplatí-li si klient služby a následně svou účast během 14 dnů od provedení platby přehodnotí a rozhodne se služeb nevyužít a zároveň předplatného ještě nevyužil, mohou mu být prostředky v plné výši vráceny, a to v zákonné lhůtě. Požije-li však předplacené služby z prostředků k tomu určených, byť pouze jednou, nárok na vrácení příslušné částky ztrácí. Částka může být vrácena pouze a jen na stejný bankovní účet, případně stejné osobě, byla-li platba provedena hotově, z níž byla provedena. V žádném případě není možné částku vyplatit jiné osobě či na jiný účet.

Závěrečná ustanovení

Účastí v lekcích klient potvrzuje, že se s podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

Anglický přízvuk

Životem v Británii Milo získal anglický přízvuk, díky kterému jsou jeho lekce autentické, jako s rodilým mluvčím

Max. 5 osob

V konverzaci je důležité dostat se ke slovu. Maximální počet účastníků v jedné lekci je tak pouze pět osob

Online rezervace a platby

Můžete si vybrat z balíčků lekcí a snadno je zaplatit kartou online přes Stripe. Při rezervaci hodin pak budete čerpat zakoupený balíček.

V Praze, online, hybridně

U nás můžete chodit na hodiny osobně na Praze 2 hned vedle Karlova náměstí, připojit se online z kanclu, domova či chaty, ale také to střídat podle potřeby

250 Kč/60 min

Ve skupině mají noví klienti 1. lekci zdarma – vyberte si ZKUŠEBNÍ lekci. Platíte za tolik lekcí, kolik si rezervujete

1. lekce ve skupině pro nové klienty zdarma